Adatkezelési nyilatkozat

A www.universalcaffe.hu weboldalra látogató, továbbiakban Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza jelen adatvédelmi szabályzat.

 

Weboldalunk felhasználásával, adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához.

 

1. Adatkezelő adatai:

 

1.1. Neve: Caffehand Kft.

1.2. Székhelye: 1047.Budapest, Baross u 60.

1.3. Cg:01-09-7381491.5.Elérhetősége: szerviz@caffehand.hu

1.6. Képviselő: ifj.Szabó Imre

 

2. Adatkezelés tárgya és célja:

 

A jelen adatkezelési szabályzat tárgya a www.universalcaffe.hu weboldalt látogató felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szabályozza: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű -az adatkezelés céljára is kiterjedő -tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

 

Az oldat felkereső felhasználó adatai rögzítésre kerülnek azon célból, hogy azt az üzemeltető a weboldal fejlesztése, illetve statisztikai céllal felhasználja.A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának statisztikai adatai (Google Analytics). Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

 

Az adatrögzítésre azon okból került sor, hogy az a felhasználók érdekében, számukra testre szabottabb szolgáltatást tudjon az üzemeltető szolgáltatni, illetve megismerhetőezzel a felhasználói szokások.

 

A felhasználó által megadott név, email cím esetében az adatok kezelésének célja, a felhasználó azonosítása.

 

Adatkezelő árajánlatkérés esetén a következő célra használja fel az adatokat: Az adatkezelővel kapcsolatos szolgáltatásokról részletes tájékoztatást és árajánlatotadjon Felhasználó által megadott elérhetőségeken (a továbbiakban: „Árajánlat”), továbbá biztosítani tudja a kávégép kihelyezésre vonatkozó szolgáltatását.

 

3. Adatkezelés rendje:

 

A weboldalt felkereső felhasználó a kezdőoldal alján megjelenő ablakban a „Ezen a weboldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.” figyelmeztető ablak melletti Elfogadom fülre kattintva a felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így IP címet, az időpontot, időtartam, felkeresett oldalakat, böngésző típusát illetve az operációs rendszert tárolja.

 

Az elfogadást követően a felhználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik, illetve egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. Az adatok tárolása külön regisztrációt nem igényel.

 

Az adatok felhasználása összesített formában történik az egyedi felhasználótól független.

 

A weboldal egyéb honlapok könnyebb eléréséhez linkeket tartalmazhat ezek tartalmáért, illetve adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállal az adatkezelő.

 

A hatályos Adatvédelmi szabályzat tartalma a weboldal megnyitását követően megjelenő figyelmeztető ablakban rákattintva elérhető.

 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján –személyre szabottan -jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

4. Adatkezelés időtartalma:

 

A süti fájlok (cookie) lehetnek állandó vagy ideiglenes jellegű, mely során a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik, azállandó jelleggel elhelyezésére kerül esetében pedig az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezi. A hozzájárulás visszavonható böngészőtől függően a Beállítások/Adatvédelem menüpontok alatt.


A cookie fájlok engedélyezésének letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások, menüpontok korlátozottabb mértékben vehetők majd igénybe.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

5. Jogok és kötelezettségek:

 

5.1. A jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések a felhasználó számára önkéntességen alapul.

5.2. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 5.3.A felhasználó vállalja az elfogadom fülre kattintva, hogy az adatait az adatkezelő saját, statisztikai céllal kezelje, feldolgozza.

5.4. Az adatkezelő a felhasználó kérésére köteles az adatbázisból törölni a személyes adatokat, illetve részére a tárolt személyes adataiba betekintést biztosítani.

5.5. Az adatkezelő köteles az adatkezelési követelményeket betartani az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

5.6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az adatkezelő az elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adhatja tovább.

5.7. Az adatkezelés a www.universalcaffe.huweboldalon található tartalmak felhasználóinak az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a weboldal látogatása, használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek.

5.8. A Caffehand Kft. a felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag őveszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel egy megadott e-mail címmel történő
bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5.9. A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés során Felhasználó hozzájárul, hogy a Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

5.10. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását –részben vagy egészben –a szerviz@caffehand.hu e-mail címén vagy postai úton a 1047 Budapest, Barossu 60.; postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően –a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével –haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

6. Panasz

 

A fenti szabályzattal, a weboldallal kapcsolatban kérdése, panasza, illetve az adatokkal kapcsolatos visszaélések ügyében észrevétele van, abban az esetben az oldal üzemeltetőCaffehand Kft. felé fordulhat telefonon, postai, illetve email útján az alábbi elérhetőségeken: cím: 1047 Budapest, Baross utca 60. email: szerviz@caffehand.hu

 

Az adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax:+36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu az illetékes.

 

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

 

Budapest, 2018. május 20.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Név
E-mail cím
Tárgy
Üzenet
Adatkezelési nyilatkozat